Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridisch Nieuws


  Uiteraard wilt u zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag en het Covid-19 virus voor eeuwig en altijd bannen uit uw leven en woordenschat. De exitstrategie draait op volle toeren maar voorzichtigheid blijft geboden en daarom blijven we u graag informeren.

  Iedere werkgever of zelfstandige wil zijn bedrijf of onderneming draaiende houden, ieder individu, al dan niet kostwinner, wil terug aan de slag en inkomsten vergaren al was het maar omdat de lopende rekeningen, spijts allerhande maatregelen, op het einde van de rit wel betaald moeten worden.

  Het enthousiasme om terug aan de slag te gaan mag niemand blind maken voor de risico’s inherent aan het opdrijven van sociaal contact inclusief het hernemen van intermenselijk contact op de werkvloer.

  Door de coronacrisis bestaat er een verhoogd risico dat uw werknemers ziek worden of in quarantaine geplaatst worden zonder echt ziek te zijn. Hoe moet het verder met het loon, wie betaalt wat?
   

  Waar moeten werkgever en werknemers aandacht voor hebben?

  Het antwoord op de vraag of een werknemer arbeidsgeschikt dan wel arbeidsongeschikt is, bepaalt het recht op loon en gewaarborgd loon te betalen door de werkgever, het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te betalen door de RVA en ook het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij ziekte te betalen door de mutualiteit.

  Het antwoord op de vraag naar het bestaan van arbeids(on)geschiktheid kan evenwel verrassend zijn in deze coronatijden.

  Een werknemer die thuisblijft of moet blijven, is niet noodzakelijk een arbeidsongeschikte werknemer.

  Een arbeidsgeschikte werknemer kan of mag niet per definitie het werk hervatten.
   

  Quarantaineattest – Què?

  Dat één en ander niet meer zo éénduidig is, blijkt uit de invoering door het RIZIV van een quarantaineattest en dit naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen (bron : https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingen-gedurende-covid19.aspx):

  Een zogenaamd "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald:

  • als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon, of als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont;
  • als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is).


  Een patiënt die een quarantaineattest ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten.

  Dit getuigschrift is te gebruiken voor alle patiënten ongeacht hun werkgever of sociaal statuut, en dus ook voor zelfstandigen en ambtenaren.


  Het ene attest is het andere niet!

  Een medisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bevestigt de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

  Een quarantaineattest bevestigt dat de werknemer arbeidsgeschikt is maar dat deze zich niet naar de werkplek mag begeven.

  Kijk dus goed na welk attest u in handen heeft want de gevolgen inzake financiële vergoedingen/verplichtingen kunnen sterk uiteenlopen.

  Hieronder een bondige leidraad aan de hand van vraag en antwoord voor de meest waarschijnlijke situaties waarmee u o.a. kan te maken krijgen.

   

  Moet ik gewaarborgd loon betalen als mijn werknemer terug aan het werk is en ziek wordt?

  Ongeacht of uw werknemer al dan niet ziek wordt n.a.v. het coronavirus, geldt dezelfde algemene regeling als voor de corona periode.

  U zal als werkgever gewaarborgd loon moeten betalen aan uw zieke werknemer gedurende een maand en nadien zal de werknemer recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

   

  Heeft mijn werknemer recht op een gewaarborgd loon en op een arbeidsongeschiktheidsuitkering indien hij in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn?

  Het antwoord op deze vraag is nee.

  Indien uw werknemer in quarantaine wordt geplaatst, bijvoorbeeld na contact-tracing of bij een vermoeden van besmetting, zal hem normaal een quarantaineattest worden afgeleverd.

  Zoals hierboven verduidelijkt, geeft dit quarantaineattest aan dat de werknemer arbeidsgeschikt is, maar zich niet naar zijn werkplek mag begeven.

  U zal dus geen gewaarborgd loon moeten betalen aan uw werknemer vermits deze arbeidsgeschikt is.

  U kan natuurlijk uw werknemer niet zomaar in de kou laten staan en zal moeten nagaan of telewerk mogelijk is. Is dit mogelijk, dan blijft uw werknemer van thuis uit verder werken en betaalt u het normale loon gewoon verder.

  Is telewerk totaal onmogelijk? Dan zal uw werknemer beroep kunnen doen op het uitzonderlijk systeem van tijdelijke werkloosheid corona waarvoor er een tijdelijke werkloosheidsuitkering aangevraagd kan worden.

  Uw werknemer moet zich ook loyaal opstellen en niet zomaar thuisblijven onder het mom van quarantaine zonder een quarantaineattest aan zijn werkgever over te maken, want dat zou beschouwd kunnen worden als een onwettige afwezigheid.

   

  Moet ik als werkgever gewaarborgd loon betalen indien de werknemer ziek wordt tijdens de quarantaine?

  U zal geen gewaarborgd loon moeten betalen voor dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een schorsingsperiode wegens economische redenen of overmacht. De reden hiervoor is vooral dat men kijkt naar de chronologie van de schorsingsgronden.

  De mutualiteit zal het gewaarborgd inkomen vrijwaren. Het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt tijdelijk verhoogd tot het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

   

  Mijn werknemer is een risicopatiënt, hoe pakken we dit best aan?

  Risicopatiënten kunnen ook aanspraak maken op een quarantaineattest.

  Een werknemer risicopatiënt gewapend met een quarantaineattest heeft het recht om thuis te blijven maar blijft ook arbeidsgeschikt.

  Een goede communicatie tussen werkgever en werknemer kan er voor zorgen dat dit opgevangen wordt.

  Ook hier gaat u eerst na of het mogelijk is dat deze werknemer aan de slag blijft via telewerk en dan betaalt u het loon verder.

  Is telewerk onmogelijk, dan moet er beroep gedaan worden op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen waartoe een aanvraag ingediend moet worden.

  Of de werkende partner van een risicopatiënt ook een quarantaineattest kan bekomen is voorlopig geen uitgemaakte zaak maar ons lijkt dat de logica zelve, een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer moet deze situatie kunnen opvangen.

  Verlies niet uit het oog dat u als werkgever de eindverantwoordelijke bent voor het welzijn van al uw werknemers, waaronder wordt verstaan hun veiligheid en gezondheid!

  Indien uw werknemer tekenen zou vertonen van COVID-19, bent u verplicht om deze werknemer naar huis te sturen. De huisarts zal in dat geval bepalen of de werknemer arbeidsongeschikt is of in quarantaine geplaatst wordt.

  Opgelet! U kan uw werknemer nooit rechtsreeks bevelen zich aan te bieden bij de arbeidsarts om getest te worden op zijn arbeidsgeschiktheid.

  U kan dit wel onrechtstreeks gedaan krijgen door de arbeidsarts in kennis te stellen van uw bezorgdheid over de gezondheidstoestand van uw werknemer en het mogelijk verhoogd risico voor de arbeidspost waarna de arbeidsarts, in alle onafhankelijkheid, oordeelt of er een gezondheidsbeoordeling aan de orde is. Aan die uitnodiging van de arbeidsarts moet de werknemer verplicht gevolg geven.

  De werknemer zelf heeft er ook belang bij dat hij thuisblijft indien ziek of besmet. Ook de werknemer moet er namelijk over waken dat hij de veiligheid van zijn werkmakkers niet in gevaar brengt, waaronder ook kan verstaan worden het gevaar voor iemands gezondheid.

  Niets belet een verontruste werknemer om zelf spontaan de arbeidsarts te raadplegen om het zekere voor het onzekere te nemen.

  Begint het u al wat te duizelen voor de ogen? Geen paniek, wij staan u graag bij met raad en daad voor een analyse van uw concrete situatie.

  Contacteer ons Team sociaal recht meteen voor een persoonlijke afspraak. Vanzelfsprekend kan dat veilig en volledig online (ons volledig dossierbeheer is al jaren digitaal).

  Defensis Advocatenkantoor

  Régine Peremans
  rperemans@defensis.be
  +32 (0)2 892 60 78 (rechtstreekse lijn)

  Julie Vander Elst
  jvanderelst@defensis.be
  +32 (0)2 892 60 82 (rechtstreekse lijn)

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid