Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridisch Nieuws

  In dit geval ging het om een “overeenkomst tot alleenverkoop” (een exclusief distributiecontract dus), maar eigenlijk gaat dit ook op voor tal van andere contracten.

  U heeft een contract opgezegd, maar u werkt gewoon verder zoals voorheen. Is er dan een nieuwe, mondeling overeenkomst tot stand gekomen?

  Neen, oordeelde het hof van Cassatie in een zeer recent arrest. Door gewoon verder te werken heeft u samen met uw contractant stilzwijgend beslist dat de opzegging als niet-bestaande moet beschouwd worden.

  Met andere woorden: het oorspronkelijke contract loopt gewoon verder, ook al heeft u het perfect volgens de regels opgezegd.

  Dit heeft natuurlijk behoorlijk wat gevolgen. Zo kan iedere partij zich nog steeds op het contract beroepen. Staat er bijvoorbeeld een verplichting in om een bepaalde omzet te halen, dan moet uw contractant dit nog steeds halen.

  Defensis Advocatenkantoor staat regelmatig producenten en distributeurs bij in het onderhandelen en afsluiten van distributiecontracten (alleenverkoop, dealerovereenkomsten, handelsagenturen,...), alsook bij het afdwingen van deze contracten voor de rechtbank.

  Aarzel niet met ons contact op te nemen voor meer uitleg en toelichting hierover via legal@defensis.be of 02 892 60 70.