Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over ons

Wouter Van Cutsem 
 • Advocaat
 • Bestuurder en aandeelhouder Defensis
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel


 


Wouter is bestuurder en aandeelhouder van het kantoor. Hij is al meer dan 25 jaar advocaat. Tal van ondernemingen doen quasi dagelijks een beroep op hem en zijn team, als vaste advocaten van het bedrijf. Maar ook als uw persoonlijk raadsman staat meester Van Cutsem u met plezier en gedrevenheid bij. Vermits het kantoor erg vaak optreedt voor schuldeisers, volgde Wouter Van Cutsem eveneens de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar.

Sinds het begin van zijn carrière als advocaat werkt Wouter onafgebroken en intensief voor de ICT-sector, waaronder softwareproducenten, leveranciers van hardware, netwerkspecialisten… Daarnaast is Wouter ook al jaren de raadsman van tal van distributeurs (waaronder van medische hulpmiddelen) en van verschillende aannemers in diverse sectoren. Regelmatig begeleidde hij deze ondernemingen of hun aandeelhouders bij de verkoop of aankoop van bedrijven.

Hoewel “rechtbankadvocaat” in hart en nieren, streeft Wouter er evenwel vooral naar om u te behoeden voor lange en kostelijke rechtszaken en dat begint bij een performant en gedigitaliseerd contractmanagement. Onder zijn supervisie, behartigt Defensis de redactie en de dagelijkse opvolging van de contracten van heel wat bedrijven.

Koen Defrancq 
 • Advocaat
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel

Met zijn 20 jaar ervaring als advocaat, focust meester Defrancq voornamelijk op gerechtelijke procedures. Naast zijn rechtendiploma haalde advocaat Defrancq ook nog een master (LLM) internationaal recht aan de universiteit van Essex (UK) en een master vennootschapsrecht aan de KUB.  Hij volgde tevens de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar, alsook de opleiding van bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. 

Koen ontwikkelde door de jaren heen een zeer intense voeling met tal van rechtstakken, in het bijzonder met het vastgoedrecht (waaronder complexe bouwzaken, eigendomsclaims, appartementsrecht en huurzaken). Daarnaast koestert hij eveneens een bijzondere interesse voor de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Olivier Kerkhofs 
 • Advocaat
 • Bestuurder en aandeelhouder Defensis
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel 

Na een passage in een advocatenkantoor dat veel arbitrages doet, vervoegde Meester Olivier Kerkhofs ons kantoor. Als Master in het vennootschapsrecht zijn vennootschappen absoluut "zijn ding" en daar is hij ook ongeveer dagelijks mee bezig. Vanuit deze interesse is hij erg actief in de kantoordossiers aangaande overnames, vennootschapsgeschillen en het complexere corporate housekeeping werk. Zijn focus beperkt zich echter niet tot één rechtsdomein. Olivier is tevens co-redacteur van tal van (handels)contracten , waaronder informaticacontracten, distributiecontracten, huurcontracten... Na zijn stage werd hij vennoot in Defensis. Ondertussen is Olivier Kerkhofs eveneens een van de bestuurders van het kantoor.

Régine Peremans 
 • Advocaat
 • Balie Dendermonde
 • Nederlands, Frans
 

Meester Régine Peremans heeft twee uitgesproken voorkeurmateries, namelijk het sociaal recht en dossiers inzake zware lichamelijke schade.  

In het sociaal recht staat Régine zowel de werkgever als werknemer bij in complexe ontslagprocedures, waarbij ze – naast de privésector – ook ervaring heeft met personeelsconflicten bij de overheid. Régine Peremans is daarnaast ook zeer beslagen in de wetgeving over het sociaal statuut van zelfstandigen. Meer dan eens, komen andere advocaten discreet bij haar te rade als het over sociaal recht gaat.  

Meester Peremans’ bijzondere interesse en ervaring beslaat eveneens het domein van de aansprakelijkheid en schadevergoedingen ingeval van zwaar lichamelijk letsel of overlijden. Niet zelden hebben deze dossiers een link met het sociale recht (arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit, medische overmacht). 

Meer dan één cliënt zal u echter meteen kunnen bevestigen dat haar ervaring zich bijlange niet tot deze twee rechtsdomeinen beperkt. Reeds meer dan 25 jaar behartigt ze in haar algemene rechtspraktijk verzekeringsdossiers, huurgeschillen, bouwzaken, familiezaken… 

Stijn Poppe 
 • Advocaat
 • Nederlands, Frans, Engels 
 • Balie Brussel en Dendermonde


 


Meester Poppe is een advocaat "pur sang." Zijn voorkeurmaterie is het strafrecht en alles wat daarmee te maken heeft, waaronder het complexere verkeersrecht. Stijn behaalde ook het attest voor het Hof van Cassatie voor wat strafzaken betreft. Hem omschrijven als enkel een strafpleiter zou echter niet juist zijn. Stijn Poppe is een uitstekend kenner van de burgerlijke procedure. Zo is hij eveneens actief in bouwzaken, mede-eigendomszaken,  huurrecht, jeugdrecht, famillierecht vereffeningen en verdelingen. Stijn is al meer dan 10 lid van de orde van advocaten te Dendermonde en is eveneens ingeschreven aan de Brusselse balie.

Pierrette Lapere 
 • Jurist
 • Nederlands, Frans, Engels

Pierrette Lapere is een zeer ervaren bedrijfsjuriste. Na een korte passage aan de balie, werd ze verantwoordelijk voor de afhandeling van claims in een grote bouwfirma en deze ervaring bouwde ze verder uit als “insurance specialist” bij een internationale makelaarsgroep. Pierrettes ervaring is evenwel zeker niet beperkt tot claims en verzekeringen. Gedurende meer dan 25 jaar was Pierrette Lapere in diverse functies actief bij de Belgische tak van een Duits beursgenoteerd bedrijf. Na een “carve-out” van een van de ICT-onderdelen van dit bedrijf, werd ze daarvan de “Corporate Secretary” en “Legal Counsel” en was ze aldus het aanspreekpunt voor alle rechtszaken en contracten. Bij Defensis Advocatenkantoor is Pierrette Lapere actief als bedrijfsjuriste – zij is geen advocate - en onderhandelt en schrijft zij mee aan de contracten voor ons cliënteel. Daarbij is haar praktijkervaring met claims een enorme troef. Mevrouw Lapere is Nederlandstalig en werkt tevens in het Frans en het Engels.

Joris Durinck  
 • Advocaat
 • Balie Dendermonde
 • Nederlands, Frans, Engels


 


Met een bijkomende master in het vennootschapsrecht, een aanvullende opleiding tot curator-vereffenaar en een postuniversitaire opleiding over het overnemen en overlaten bedrijven, is meester Joris Durinck voornamelijk actief in het ondernemingsrecht, doch zonder zich hiertoe te beperken. Zo heeft hij eveneens een ruime ervaring in het huurrecht, waaronder de specifieke wetgeving inzake handelshuur. Bij Defensis adviseert hij cliënten eveneens over de toepassing van de GDPR. Joris is lid van de balie van Dendermonde.

Angela Spitali 
 • Advocaat
 • Balie Brussel
 • Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, noties Russisch 

Met een dergelijke naam is het niet moeilijk om te raden dat meester Spitali Italiaanse roots heeft (Sicilië om precies te zijn) en dan ook een aardig mondje Italiaans spreekt. Angela begon haar carrière aan de balie in een kantoor dat voornamelijk fiscaal recht beoefende (ze is immers ook een master in het fiscaal recht), maar in 2014 koos ze er expliciet voor om ook in andere rechtsdomeinen actief te zijn. Angela werkt mee aan een aanzienlijk aantal procedures voor de familierechtbank (waaronder complexe vereffeningen en verdelingen), insolventie en geschillen inzake onroerend goed (bijvoorbeeld mede-eigendom en huurzaken).

Julie Vander Elst 
 • Advocaat
 • Frans, Nederlands
 • Balie Brussel 

Meester Julie Vander Elst was reeds tijdens haar rechtenstudies een (zeer) enthousiast stagiair bij Defensis, waar ze na het behalen van haar rechtendiploma bleef werken, maar dan als advocaat. Tijdens haar studies richtte ze zich sterk op sociaal recht (arbeidsrecht). Naast de algemene rechtspraktijk, behartigt ze ook heel wat zaken rond privacy en verzorgt ze mee de invorderingen en het contractmanagement voor een aantal cliënten. Julie is perfect tweetalig (Nederlands – Frans).

Sara Vandenbossche 
 • Master Vertaler
 • Nederlands, Frans, Italiaans, Engels

 

Sara omschrijven als een uitstekende administratieve rechterhand zou onvolledig zijn. Sara Vandenbossche is een master Vertaler "Nederlands - Frans" en is de eindverantwoordelijke voor alle niet-juridische taken van het kantoor. Zo staat zij bijvoorbeeld ook in voor de eindcontrole van de teksten (lay-out), de voorbereiding van de boekhouding, het beheer van de leveranciers, de opmaak van uw dossier in het Aries document management systeem en in de advocatensoftware Cicero, etc...

Ann-Sofie Vandenbossche 
 • Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
 • Nederlands, Frans, Engels


Ann-Sofie staat samen met Sara Vandenbossche in voor de administratieve opvolging van de dossiers en de praktische organisatie van het kantoor. Met haar achtergrond van debiteurenbeheer in een groot regionaal ziekenhuis, is Ann-Sofie Vandenbossche dé geschikte persoon voor het administratieve luik van uw invorderingsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid