Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over ons

Wouter Van Cutsem 
 • Advocaat
 • Vennoot en zaakvoerder Defensis
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel
Wouter is een van de zaakvoerders en vennoten van het kantoor. Hij is al meer dan 25 jaar advocaat. Tal van ondernemers doen quasi dagelijks een beroep op hem, als vaste advocaat van hun bedrijf. Maar ook als uw persoonlijk raadsman staat Wouter u met plezier en gedrevenheid bij. Meester Van Cutsem is ook erg regelmatig stagemeester; "teach once and learn twice" is één van zijn favoriete gezegden. Vermits het kantoor erg vaak optreedt voor schuldeisers, volgde Wouter Van Cutsem eveneens de Post-universitaire Opleiding Curator-Vereffenaar.

Koen Defrancq 
 • Advocaat
 • Vennoot en zaakvoerder Defensis
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel
Met zijn 20 jaar ervaring als advocaat, staat meester Defrancq in voor de coördinatie van het gros van de gerechtelijke procedures van het kantoor. Naast zijn rechtendiploma haalde advocaat Defrancq ook nog een master (LLM) internationaal recht aan de universiteit van Essex (UK) en een master vennootschapsrecht aan de KUB.  Hij volgde tevens de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar, alsook de opleiding van bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Koen Defrancq is daarnaast ook zaakvoerder en vennoot van het kantoor.

Koen ontwikkelde door de jaren heen een zeer intense voeling met tal van rechtstakken, in het bijzonder met het vastgoedrecht (waaronder complexe bouwzaken, eigendomsclaims, appartementsrecht en huurzaken). Daarnaast koestert hij eveneens een bijzondere interesse voor de reglementering inzake overheidsopdrachten. 

Olivier Kerkhofs 
 • Advocaat
 • Vennoot Defensis
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel 

Na een start in een advocatenkantoor dat veel arbitrages doet, vervoegde Meester Olivier Kerkhofs ons kantoor. Als Master in het vennootschapsrecht zijn vennootschappen absoluut "zijn ding" en daar is hij ook ongeveer dagelijks mee bezig. Vanuit deze interesse is hij erg actief in de kantoordossiers aangaande overnames, vennootschapsgeschillen en het complexere corporate housekeeping werk. Zijn focus beperkt zich echter niet tot één rechtsdomein. Olivier is tevens co-redacteur van tal van (handels)contracten , waaronder informaticacontracten, distributiecontracten, huurcontracten... Na zijn stage werd hij vennoot bij Defensis.

Stijn Poppe 
 • Advocaat
 • Nederlands, Frans, Engels, 
 • Balie Brussel en Dendermonde


 


Meester Poppe is een advocaat "pur sang." Zijn voorkeurmaterie is het strafrecht en alles wat daarmee te maken heeft, waaronder het complexere verkeersrecht. Stijn behaalde ook het attest voor het Hof van Cassatie voor wat strafzaken betreft. Hem omschrijven als enkel een strafpleiter zou echter niet juist zijn. Stijn Poppe is een uitstekend kenner van de burgerlijke procedure. Zo is hij eveneens actief in bouwzaken, mede-eigendomszaken,  huurrecht, jeugdrecht, famillierecht vereffeningen en verdelingen. Stijn is al meer dan 10 lid van de orde van advocaten te Dendermonde en is eveneens ingeschreven aan de Brusselse balie.

Pierrette Lapere 
 • Jurist
 • Nederlands, Frans, Engels

Pierrette Lapere is een zeer ervaren bedrijfsjuriste. Na een korte passage aan de balie, werd ze verantwoordelijk voor de afhandeling van claims in een grote bouwfirma en deze ervaring bouwde ze verder uit als “insurance specialist” bij een internationale makelaarsgroep. Pierrettes ervaring is evenwel zeker niet beperkt tot claims en verzekeringen. Gedurende meer dan 25 jaar was Pierrette Lapere in diverse functies actief bij de Belgische tak van een Duits beursgenoteerd bedrijf. Na een “carve-out” van een van de ICT-onderdelen van dit bedrijf, werd ze daarvan de “Corporate Secretary” en “Legal Counsel” en was ze aldus het aanspreekpunt voor alle rechtszaken en contracten. Bij Defensis Advocatenkantoor is Pierrette Lapere actief als bedrijfsjuriste – zij is geen advocate - en onderhandelt en schrijft zij mee aan de contracten voor ons cliënteel. Daarbij is haar praktijkervaring met claims een enorme troef. Mevrouw Lapere is Nederlandstalig en werkt tevens in het Frans en het Engels.

Angela Spitali 
 • Advocaat
 • Balie Brussel
 • Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, noties Russisch 

Met een dergelijke naam is het niet moeilijk om te raden dat meester Spitali Italiaanse roots heeft (Sicilië om precies te zijn) en dan ook een aardig mondje Italiaans spreekt. Angela begon haar carrière aan de balie in een kantoor dat voornamelijk fiscaal recht beoefende (ze is immers ook een master in het fiscaal recht), maar in 2014 koos ze er expliciet voor om ook in andere rechtsdomeinen actief te zijn. Angela werkt mee aan een aanzienlijk aantal procedures voor de familierechtbank (waaronder complexe vereffeningen en verdelingen), insolventie en geschillen inzake onroerend goed (bijvoorbeeld mede-eigendom en huurzaken).

Veerle Van den Bogaerd 
 • Advocaat
 • Balie Brussel
 • Nederlands, Frans, Engels 

Meester Veerle Van den Bogaerd is als advocate thans ingeschreven op het tableau van de Balie van Brussel, maar haar stage deed ze in Dendermonde. Naast master in de rechten is zij eveneens bachelor sociaal werk. Veerle werkte een tijdje bij de politie (dienst slachtofferhulp) en ze was tevens praktijklector burgerlijk procesrecht en straf- en strafprocesrecht aan een hogeschool (afdeling rechtspraktijk). Meester Van den Bogaerd is bij Defensis Advocatenkantoor actief in de klassieke advocatenzaken (familierecht, huurrecht, erfrecht, mede-eigendom, verkeersrecht, …) met een bijzonder accent op het invorderingsaspect ervan en op collectieve schuldenregelingen. Van huis uit Nederlandstalig, beheerst ze tevens het Frans en het Engels.

Melissa Fernandez Viesca 
 • Advocaat
 • Barreau de Bruxelles
 • Frans, Nederlands 

Meester Fernandez Viesca maakte oorspronkelijk deel uit van een kantoor waar ze (onder andere) mede verantwoordelijk was voor het invorderingscontentieux van een grote telecomprovider. Tijdens haar studies aan de ULB richtte Melissa zich voornamelijk op de rechtsdomeinen binnen het burgerlijk recht en het strafrecht, maar haar actieradius reikt veel verder en dat is overigens een bewuste keuze. Naast haar ondersteunende rol in de courante kantoorzaken, richt ze sinds januari 2017 specifiek op de incassoproblematiek.

Sara Vandenbossche 
 • Master Vertaler
 • Nederlands, Frans, Italiaans, Engels

 

Sara omschrijven als een uitstekende administratieve rechterhand zou onvolledig zijn. Sara Vandenbossche is een master Vertaler "Nederlands - Frans" en is de eindverantwoordelijke voor alle niet-juridische taken van het kantoor. Zo staat zij bijvoorbeeld ook in voor de eindcontrole van de teksten (lay-out), de voorbereiding van de boekhouding, het beheer van de leveranciers, de opmaak van uw dossier in het Aries document management systeem en in de advocatensoftware Cicero, etc...

Ann-Sofie Vandenbossche 
 • Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
 • Nederlands, Frans, Engels


Ann-Sofie staat samen met Sara Vandenbossche in voor de administratieve opvolging van de dossiers en de praktische organisatie van het kantoor. Met haar achtergrond van debiteurenbeheer in een groot regionaal ziekenhuis, is Ann-Sofie Vandenbossche dé geschikte persoon voor het administratieve luik van uw invorderingsdossiers.