Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint-Pieters-Leeuw | Zellik | Lokeren

Uw belangen verdedigen, daar gaat het DEFENSIS om.
Onderhandelen als het kan, naar de rechtbank als het moet.
Als onderneming of als particulier, het maakt ons niet uit.

Voor ondernemingen

Wat hebben een eenmanszaak, KMO en een beursgenoteerd bedrijf gemeen? Dat ze allemaal al jaren tot ons cliënteel behoren. Een eerste punctuele opdracht leidt vaak tot een jarenlange samenwerking.

Uw bedrijfsadvocaat

Uiteindelijk wil u met uw business bezig zijn en niet met juridische zaken. Net daarom is een juridisch aanspreekpunt voor uw bedrijf zo belangrijk, of het nu om een claim, een belangrijk contract of om uw invorderingen gaat.

Wat doen we voor bedrijven?

En ook voor u persoonlijk

Particuliere bijstand

Het recht stopt niet aan de bedrijfspoort. Ook als verhuurder of huurder, bouwheer, slachtoffer, partner, ouder, erfgenaam, werknemer... heeft u een advocaat nodig.

Wat doen we voor Particulieren?

Onze werkwijze

Concreet & to the point

Een gedreven en persoonlijke aanpak, daar draait het om; raadsman zijn is voor ons een eretitel. En dat is meer dan procesvoering alleen...

Hoe gaan we te werk?

Wat kost het?

Niets zo irriterend als een onduidelijke of een totaal onverwachte rekening... Het kan echter ook anders. Correcte info vooraf vinden we essentieel.

Kosten en erelonen

Nieuws

Defensis werft advocaat aan (m/v)
Volbloedjurist? Zin in de moderne e-advocatuur - office is where wifi is -en bereid zelf de lead te nemen in de zaken die je beheert? Gedreven om elke dag bij te leren? ...
Lees meer
Contract opgezegd en toch verder doen? Opgelet voor de gevolgen!
In dit geval ging het om een “overeenkomst tot alleenverkoop” (een exclusief distributiecontract dus), maar eigenlijk gaat dit ook op voor tal van andere contracten.U heeft een contract opgezegd, maar u werkt gewoon verder zoals voorheen. Is er dan een nieuwe, mondeling overeenkomst tot stand gekomen?Neen, oordeelde het hof van Cassatie in een zeer recent arrest. Door gewoon verder te werken heeft u samen met uw contractant stilzwijgend beslist dat de opzegging als niet-bestaande moet beschouwd worden.Met andere woorden: het oorspronkelijke contract loopt gewoon verder, ook al heeft u het perfect volgens de regels opgezegd.Dit heeft natuurlijk behoorlijk wat gevolgen. Zo kan iedere partij zich nog steeds op het contract beroepen. Staat er bijvoorbeeld een verplichting in om een bepaalde omzet te halen, dan moet uw contractant dit nog steeds halen.Defensis Advocatenkantoor staat regelmatig producenten en distributeurs bij in het onderhandelen en afsluiten van distributiecontracten (alleenverkoop, dealerovereenkomsten, handelsagenturen,...), alsook bij het afdwingen van deze contracten voor de rechtbank.Aarzel niet met ons contact op te nemen voor meer uitleg en toelichting hierover via ...
Lees meer
Invordering buitenlandse onbetaalde factuur iets gemakkelijker
Klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje of Oostenrijk?Slechte betalers in een van deze landen? België heeft er – eindelijk – voor gezorgd dat u iets gemakkelijker aan uw centen geraakt.Sinds 2016 kan u onbetwiste "geldschulden" (doorgaans onbetaalde facturen) eenvoudig laten invorderen, dit wil zeggen zonder dat u meteen naar de rechtbank moet. De invordering gebeurt dan door de gerechtsdeurwaarder (die wij voor u aansturen). Opgelet, deze eenvoudige procedure is beperkt tot geldschulden tussen professionelen. Dat houdt onder meer in dat zowel uzelf als uw klant in principe ingeschreven moeten zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Een vervelend gevolg hiervan was dat deze procedure eigenlijk niet kon toegepast worden als Invordering onbetaalde factuur iets gemakkelijkereen buitenlandse onderneming betrokken partij is. Uw buitenlandse klant kon immers maar in de Belgische KBO wanneer zij een “Belgisch kantoor” heeft. Nochtans is uw ondernemingscliënteel doorgaans wel ingeschreven in een soortgelijke databank in hun land.Om de schuldinvorderingsprocedure ruimer toepasbaar te maken is dan ook beslist om een inschrijving in een ondernemingsdatabank van een Europese lidstaat gelijk te stellen met een inschrijving in de KBO. Sinds 1 oktober 2018 werden alvast de ondernemingsdatabanken van Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Oostenrijk en Duitsland gelijkwaardig verklaard.U heeft het echter goed gelezen hierboven. Er staat “iets” gemakkelijker. Nadat de gerechtsdeurwaarder een definitieve “uitvoerbare titel” heeft, begint het eigenlijke invorderingswerk maar. Uw debiteur – van “klant” kan u waarschijnlijk niet meer spreken – moet nu nog betalen. Indien uw debiteur vrijwillig betaalt, is er natuurlijk geen probleem, maar meestal moet de gerechtsdeurwaarder nog tot “gedwongen uitvoering” overgaan: beslag leggen op de eigendommen van uw debiteur (inboedel, voorraad, bankrekeningen, ...), verkopen, innen, de opbrengst verdelen tussen de verschillende schuldeisers. De opvolging van deze invorderingen is zeer arbeidsintensief. Niet zelden heeft een doorsnee KMO daar een voltijdse medewerker voor. Defensis Advocatenkantoor behartigt de gerechtelijke inning van uw onbetaalde facturen van A tot Z en heeft daar opgeleid personeel voor, evenals gespecialiseerde software. Neem met ons contact op voor een offerte via ...
Lees meer
U verstoppen als grote aandeelhouder? Niet langer mogelijk door UBO-register
Na een eerste uitstel is het zo ver. Tegen 31 maart 2019 moeten alle vennootschappen hun uiteindelijke begunstigde(n) (“Ultimate Beneficial Owner”) bekend maken.Wie is dat, een “uiteindelijke begunstigde”? Dit zijn personen die 25% of meer van de aandelen in een vennootschap hebben.Bezit u geen 25% van de aandelen, maar heeft u nog steeds wat te zeggen in uw vennootschap omdat u een overeenkomst sloot met de andere aandeelhouders (bijvoorbeeld nadat u de aandelen in het familiebedrijf over hebt gedragen aan uw kinderen), ook dan zal u zich kenbaar moeten maken aan de buitenwereld.Niet enkel “wie” zich kenbaar moet maken wordt dus zeer ruim omschreven, ook “wat” u bekend moet maken is niet min.Onder andere volgende informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) worden bekend gemaakt: de volledige naam, de geboortedatum, de nationaliteit, rijksregisternummer, het land van de verblijfplaats en het volledige adres van de verblijfplaats; of men (al dan niet rechtstreeks) 25% van de aandelen bezit in de vennootschap; zo ja, hoeveel aandelen men precies bezit en of er een overeenkomst werd gesloten tussen de aandeelhouders.“Als aandeelhouder van een KMO val ik toch niet onder deze verplichting, dat is toch enkel iets voor grote of beursgenoteerde ondernemingen?”Niet juist. Iedere Belgische vennootschap is verplicht om hun uiteindelijke begunstigde(n) bekend te maken, ongeacht het aantal aandeelhouders, de omzet, het aantal personeelsleden, etc.“Is er dan geen uitzondering waarop ik beroep kan doen?”Nee, indien u aandeelhouder bent van een Belgische vennootschap is deze er niet.Defensis heeft een jarenlange ervaring in het bijstaan van ondernemingen bij het vervullen van hun (vennootschapsrechtelijke, fiscale of administratieve) formaliteiten, ook wel eens “corporate housekeeping” genoemd. Zo staan wij vennootschappen regelmatig bij tijdens hun algemene vergaderingen en raden van bestuur en helpen wij hen bij het correct opstellen van de uitnodigingen, agenda’s, notulen en processen-verbaal.Neem vandaag nog contact met ons op via ...
Lees meer
Illegale software even intern gebruiken? Dat is dan 450.000 euro aub.
Een werknemer besluit op zijn eentje dat het bedrijf écht wel een bepaalde software nodig heeft. Hij weet echter dat hij die “gratis” kan downloaden (met dank aan een hackerscollectief). Zonder dat zijn werkgever iets weet, installeert hij deze software.De softwareproducent kan hiermee – wat had u anders gedacht – niet lachen en laat een “beschrijvend beslag” leggen. Plots staat er dan een gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeskundige in uw bedrijf om – op basis van een beslissing van de rechtbank waarvan u tot dan niets afwist – toegang te krijgen tot uw bedrijfsnetwerk. Uw server wordt (even) in beslag genomen, zodat de gerechtsdeskundige een “beschrijving” kan maken.De werkgever kan hiermee – wat had u anders gedacht – evenmin lachen. De software blijkt immers “nogal” duur te zijn; een licentie kost namelijk +/- 450.000 euro. Daarnaast claimt de softwareproducent nog eens een fikse vergoeding voor “reputatieschade en schade wegens verlies van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden.”De rechtbank besluit hier ook niet mee te lachen. Het argument van de werkgever dat het om een geïsoleerde aktie ging van een bepaalde werknemer, wordt van tafel geveegd. De werkgever “mag” als schadevergoeding de licentieprijs betalen – slik, ongeveer 450.000 euro - en krijgt een dwangsom opgelegd. Het argument dat de werkgever zelfs niet alle modules van de bewuste software zou genomen hebben, wordt niet weerhouden. Kortom, het bedrijf betaalt de volle pot (bijna vergeten: inclusief de gerechtskosten).Of de werknemer hier mee kon lachen is ons helaas nog onbekend. Wel lijkt dit een schoolvoorbeeld te zijn van een situatie die een ontslag op dringende reden had kunnen rechtvaardigen.Vooraleer het lachen ook u vergaat, maakt u best eens volgende oefening: Weet u welke softwareprogramma’s er op de bedrijfscomputers mogen staan? Weten de werknemers dat ook? Kan u “met een “druk op de knop” alle licentieovereenkomsten voorleggen? Wat zeggen uw bedrijfspolicies, arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten en contracten met leveranciers (ICT consultants bijvoorbeeld) hierover?De advocaten van Defensis Advocatenkantoor adviseren ondernemingen – waaronder tal van ICT bedrijven - dagelijks bij het opstellen, onderhandelen en afsluiten van hun wettelijke en contractuele documenten. We traden overigens op voor de rechtbank in een soortgelijke zaak.Neem contact met ons op via ...
Lees meer